Slide1
Spółki osobowe PDF

Spółki osobowe są to takie spółki, które w polskim prawie nie posiadają osobowości prawnej, są ułomnymi osobowościami prawnymi, majątek jest wkładem poniesionym przez poszczególnych wspólników, których łączą stałe kontakty. Każdy z nich pracuje nad powiększaniem majątku spółki. Poza tym, każdy ze wspólników odpowiada tym wniesionym wkładem za spółkę. Wyróżnia się pięć podstawowych rodzajów spółek osobowych.

Pierwszy z nich to spółki jawne. Mogą one powstać na trzy sposoby.Pierwszy z nich to zawarcie pisemnej umowy pomiędzy wspólnikami, mającymi chęć wejść do spółki. Drugim sposobem jest przekształcenie innej spółki handlowej w spółkę jawną. Z kolei trzeci sposób to przekształcenie się spółki cywilnej w jawną, na podstawie odpowiednich przepisów w kodeksie prawa. Umowa tworzenie spółki jawnej powinna być sporządzona na piśmie. Muszą się w niej znaleźć takie informacje, jak: nazwa spółki, jej siedziba, przedmiot działania oraz określenie, jak duży kapitał wnosi do spółki każdy ze wspólników. Kolejnym rodzajem spółek osobowych są spółki cywilne, regulowane przez kodeks prawa cywilnego.

Trzeci rodzaj to spółki partnerskie. Jest to typ idealny dla osób uprawiających wolne zawody. Wspólnikiem w takiej spółce może być każda osoba fizyczna. Ważne jest również to, że każdy partner nie ponosi odpowiedzialności za majątek innych partnerów. Dwa ostatnie rodzaje spółek osobowych to spółki komandytowa i komandytowo-akcyjne. Spółki komandytowe to podmioty, które zakładane są przez co najmniej dwie osoby, są to komplementariusz i komandytariusz. Ten pierwszy ponosi pełną odpowiedzialność za majątek spółki. Komandytariusz ponosi z kolei ograniczoną odpowiedzialność.

Z kolei spółka komandytowo-akcyjna jest podmiotem, który zakładają również co najmniej dwie osoby. Pierwsza z nich to komplementariusz i on również odpowiada za majątek spółki bez żadnych ograniczeń. Drugi wspólnik, a mianowicie akcjonariusz, nie odpowiada wcale za zobowiązania firmy. Minimalna ilość kapitału początkowego w tej spółce to 50 tysięcy złotych.

Oferty21
 

Serwis

Akademia EURO

.

Infakt.pl: CEIDG w pigułce

„Życie” firmy zaczyna się od wpisu do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Niestety, zobowiązania przedsiębiorców wobec systemu nie kończą się w momencie założenia biznesu. Każda zmiana danych związanych z firmą wymaga aktualizacji CEIDG. Zapominalscy zostaną zdyscyplinowani i w ostateczności ukarani. Przypominamy podstawowe zasady, które pozwolą uniknąć kłopotów. W razie wątpliwości zachęcamy do przepytywania księgowych.

Więcej…
Outsourcing IT

Informatyzacja obejmuje powoli niemal wszystkie dziedziny życia. Także duży i mały biznes nie potrafi już się obejść bez mniej lub bardziej skomplikowanych systemów informatycznych. Jednym słowem – dobry informatyk potrzebny jest prawie w każdej firmie. Jednak nie zawsze są środki na stworzenie nowego etatu. Co wtedy?

Więcej…
Najczęstsze błędy początkujących przedsiębiorców

Prowadzenie własnej firmy to nie lada wyzwanie. Oprócz pomysłu na dochodową działalność i jej promocję, trzeba przecież zmierzyć się z takimi problemami, jak dopełnienie wszelkich formalności w urzędach oraz systematyczne płacenie podatków.

Jakie błędy najczęściej popełniają ci, którzy przygodę ze światem biznesu dopiero zaczynają?

Czy istnieje sposób na uniknięcie takich błędów?Więcej…Unia Europejska szansą

Unia Europejska jest szansą dla wielu Polaków, zarówno na znalezienie lepszej pracy za granicą ...


Ratunek dla strefy euro

Konferencja „Rok 2013 w spółkach i na rynku” zorganizowana przez Polski Instytut Dyrektorów ...


Visa Europe i Orange partnerami strategicznymi we Francji

Jak podaje międzynarodowy magazyn "Banking & Finance" Visa Europe i Orange ogłosiły we Franc...


Polska płaca minimalna najwyższa w Europie Środkowo-Wschodniej

Gdzie imigranci z Azji i Afryki dostaną w naszym regionie Europy najwięcej, pracując za najniżs...

woreczki foliowe

  • Worki foliowe - różne rozmiary. Producent opakowań foliowych.
  • centralpak.pl
Posiadamy w ofercie gotowe spółki z o.o. z siedzibą Kraków z 2012, 2013, 2014 r
Profesjonalna sprzedaż spółek z o.o.!
Twoja firma - zakładanie spółki z o.o. to nie takie trudne
szybka i sprawna rejestracja spółki z o.o. to twój biznes
 TOP ↑    Copyright: © Akademia EURO