Slide1
Podstawowe pojęcia ekonomiczne PDF

Ekonomia jest nauką, która zajmuje się wykorzystywaniem przez społeczeństwo ograniczonych zasobów do produkowania odpowiedniej ilości dóbr i usług. Dzieli się ona na mikro i makroekonomię. Ekonomia jest bardzo fascynującą i ciekawą dziedziną wiedzy, w której wyjaśnione są pojęcia, z jakimi stykamy się na co dzień. Do najbardziej znanych i jednocześnie podstawowych pojęć ekonomicznych należą takie terminy jak: dobra, popyt, podaż, rynek i jego rodzaje czy równowaga na rynku.

Dobra w ekonomii to nic innego jak produkty oraz usługi wytworzone przez człowiek. Ich głównym celem jest zaspokajanie potrzeb. Dobra możemy podzielić na kapitałowe, pośrednie i finalne. Dobra kapitałowe czyli inwestycyjne to takie, jakie nabywa firma czy konkretne przedsiębiorstwo. Dobrami pośrednimi określamy surowce używane w produkcji, a dobra finalne do wytworzone już produkty, które są nabywane przez konsumentów.

W ekonomii jednymi z podstawowych pojęć są również popyt i podaż. Popyt zapotrzebowanie na konkretne usługi i dobra, jakie jest zgłaszane przez konsumentów. Podaż to ilość usług i dóbr, oferowanych na rynku. Rynkiem określamy warunki, w których może obywać się transakcja sprzedaży i kupna, czyli inaczej rzecz ujmując: wymiana dóbr, opisanych wyżej. Wyróżnia się wiele rodzajów rynków w ekonomii. Można je podzielić na rynek pierwotny i wtórny. Rynek pierwotny obejmuje część rynku, gdzie ma miejsce lokowanie pieniędzy oraz emitowanie papierów wartościowych.

Z kolei na rynku wtórnym obserwuje się obrót nimi pomiędzy inwestorami. Rynek dzieli się również na pieniężny, kapitałowy oraz finansowy. Warto wspomnieć również o równowadze na rynku pracy, która jest ważnym pojęciem w ekonomii. Oznacza ona, że w danej chwili podaż i popyt na pracę pozostają w równowadze. Ekonomia podaje również wiele praw, rządzących rynkiem. Bardzo znane są akie twierdzenia jak Prawo Engla, prawo popytu, podaży czy prawo malejącej użyteczności krańcowej. Ekonomia zajmuje się również przedsiębiorstwami, bankami i innymi instytucjami, które mają wpływ na to, co dzieje się na rynku.

 

Serwis

Akademia EURO

.

Infakt.pl: CEIDG w pigułce

„Życie” firmy zaczyna się od wpisu do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Niestety, zobowiązania przedsiębiorców wobec systemu nie kończą się w momencie założenia biznesu. Każda zmiana danych związanych z firmą wymaga aktualizacji CEIDG. Zapominalscy zostaną zdyscyplinowani i w ostateczności ukarani. Przypominamy podstawowe zasady, które pozwolą uniknąć kłopotów. W razie wątpliwości zachęcamy do przepytywania księgowych.

Więcej…
Outsourcing IT

Informatyzacja obejmuje powoli niemal wszystkie dziedziny życia. Także duży i mały biznes nie potrafi już się obejść bez mniej lub bardziej skomplikowanych systemów informatycznych. Jednym słowem – dobry informatyk potrzebny jest prawie w każdej firmie. Jednak nie zawsze są środki na stworzenie nowego etatu. Co wtedy?

Więcej…
Najczęstsze błędy początkujących przedsiębiorców

Prowadzenie własnej firmy to nie lada wyzwanie. Oprócz pomysłu na dochodową działalność i jej promocję, trzeba przecież zmierzyć się z takimi problemami, jak dopełnienie wszelkich formalności w urzędach oraz systematyczne płacenie podatków.

Jakie błędy najczęściej popełniają ci, którzy przygodę ze światem biznesu dopiero zaczynają?

Czy istnieje sposób na uniknięcie takich błędów?Więcej…Unia Europejska szansą

Unia Europejska jest szansą dla wielu Polaków, zarówno na znalezienie lepszej pracy za granicą ...


Ratunek dla strefy euro

Konferencja „Rok 2013 w spółkach i na rynku” zorganizowana przez Polski Instytut Dyrektorów ...


Visa Europe i Orange partnerami strategicznymi we Francji

Jak podaje międzynarodowy magazyn "Banking & Finance" Visa Europe i Orange ogłosiły we Franc...


Polska płaca minimalna najwyższa w Europie Środkowo-Wschodniej

Gdzie imigranci z Azji i Afryki dostaną w naszym regionie Europy najwięcej, pracując za najniżs...

 TOP ↑    Copyright: © Akademia EURO