Slide1
Polskie szanse na wyjście z kryzysu PDF

W ostatnich latach w Polsce nastąpiło wyraźne spowolnienie gospodarcze. Liczba bezrobotnych ciągle rośnie, spada konsumpcja, zmniejsza się produkcja przemysłowa, wyraźnie wzrasta inflacja. W roku 2012 nastąpiło załamanie w branży budowlanej, motoryzacyjnej i około motoryzacyjnej. Pomimo 20-letnich zwolnień podatkowych dla Włochów, z fabryki w Tychach zwolniono 30% pracowników. Zagrożony jest również sektor hutniczy i stalowy, dotyczyć to może hinduskiego Mittal Steel, jak i huty Częstochowa, należącej dziś do ukraińskiego ISD.

Poważne kłopoty finansowe mogą również dotknąć spółki górnicze, około hutnicze czy firmy energetyczne. Przewiduje się masowe zwolnienia w "polskich" bankach, które obecnie są austriackie, włoskie, hiszpańskie czy niemieckie. Powoli wycofują się z Polski zagraniczne koncerny. Kryzys światowy i europejski sprawia, że firmy wracają do swoich krajów lub poszukują bardziej korzystnych miejsc. Aby Polska mogła wyjść z kryzysu lub przynajmniej go złagodzić konieczna byłaby repolonizacja banków i repolonizacja sektora produkcyjnego, aby tworzyły one dochód narodowy dla nas, a nie dla obcych. W ostatnich latach w Polsce obserwujemy wolniejszy przyrost PKB, i tak w roku 2012 wynosił on około 2%, a na rok 2013 zakłada się jego wzrost powyżej 1%.

Wzrost PKB nie jest jednak jedynym kryterium decydującym o sytuacji w gospodarce. Często wysoki wzrost gospodarzy, szczególnie przed kryzysem, był w wielu krajach sztucznie napędzany. Ważne jest utrzymanie stabilności gospodarczej, oraz wspieranie jej rozwoju. Pomimo pogłębiającego się kryzysu, polska gospodarka ma szanse po krótkim spowolnieniu wrócić na ścieżkę wzrostu. Mogą do tego przyczynić się prace na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej, takiej jak np. deregulacja zawodów. Wiele polskich firm próbuje dostosować się do trudnej sytuacji, szukając nowych rynków zbytu za granicą. Możemy konkurować z wieloma firmami zagranicznymi jeżeli chodzi o koszty pracy czy wydajność, które od roku 2000 wzrosła u nas o 40%.

Również polskie produkty odznaczają się wysoką jakością i są o wiele tańsze od zagranicznych. Utrzymuje się nadal nasza wiarygodność finansowa, popyt na obligacje i zaufanie zagranicznych inwestorów do polskiej waluty. Korzystne dla nas jest pozostawanie złotego poza strefą euro, co pozwala na pewną elastyczność. Zmniejsza się również dług publiczny w stosunku do PKB, co daje nam nadzieję na pewne niewielkie ożywienie gospodarki w połowie roku 2013. Program "Inwestycje polskie" może przyczynić się do podtrzymania wzrostu gospodarczego. Dalsze działania na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej w Polsce mogą złagodzić kryzys i poprawić warunki życia ludzi oraz zmniejszyć bezrobocie.

 

 

Serwis

Akademia EURO

.

Infakt.pl: CEIDG w pigułce

„Życie” firmy zaczyna się od wpisu do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Niestety, zobowiązania przedsiębiorców wobec systemu nie kończą się w momencie założenia biznesu. Każda zmiana danych związanych z firmą wymaga aktualizacji CEIDG. Zapominalscy zostaną zdyscyplinowani i w ostateczności ukarani. Przypominamy podstawowe zasady, które pozwolą uniknąć kłopotów. W razie wątpliwości zachęcamy do przepytywania księgowych.

Więcej…
Outsourcing IT

Informatyzacja obejmuje powoli niemal wszystkie dziedziny życia. Także duży i mały biznes nie potrafi już się obejść bez mniej lub bardziej skomplikowanych systemów informatycznych. Jednym słowem – dobry informatyk potrzebny jest prawie w każdej firmie. Jednak nie zawsze są środki na stworzenie nowego etatu. Co wtedy?

Więcej…
Najczęstsze błędy początkujących przedsiębiorców

Prowadzenie własnej firmy to nie lada wyzwanie. Oprócz pomysłu na dochodową działalność i jej promocję, trzeba przecież zmierzyć się z takimi problemami, jak dopełnienie wszelkich formalności w urzędach oraz systematyczne płacenie podatków.

Jakie błędy najczęściej popełniają ci, którzy przygodę ze światem biznesu dopiero zaczynają?

Czy istnieje sposób na uniknięcie takich błędów?Więcej…Unia Europejska szansą

Unia Europejska jest szansą dla wielu Polaków, zarówno na znalezienie lepszej pracy za granicą ...


Ratunek dla strefy euro

Konferencja „Rok 2013 w spółkach i na rynku” zorganizowana przez Polski Instytut Dyrektorów ...


Visa Europe i Orange partnerami strategicznymi we Francji

Jak podaje międzynarodowy magazyn "Banking & Finance" Visa Europe i Orange ogłosiły we Franc...


Polska płaca minimalna najwyższa w Europie Środkowo-Wschodniej

Gdzie imigranci z Azji i Afryki dostaną w naszym regionie Europy najwięcej, pracując za najniżs...

 TOP ↑    Copyright: © Akademia EURO