Slide1
Firmy sektora małych i średnich przedsiębiorstw PDF

Firmy sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

W Polsce istnieje wiele firm różnej wielkości. Począwszy od wielkich korporacji, a kończąc na przedsiębiorstwach wielkości mikro, stanowiących często samozatrudnienie (właściciel zastępuje wszystkich pracowników). Średnie i najmniejsze firmy są rozpoznawalne jako sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MSP). Na przestrzeni lat liczba tego rodzaju firm rozrastała się i obecnie przekracza 99%. Można zatem śmiało stwierdzić, iż stanowią one motor polskiej gospodarki.

Cechy jakimi wyróżniają się można podzielić, na ilościowe - rygorystycznie przyporządkowujące daną firmę do danej kategorii według z góry określonych "wymiarów" - oraz jakościowe - charakterystyczne dla całego sektora. W mikro firmach pracuje poniżej 10 osób, roczny obrót liczony w milionach euro - nie przekracza 2, natomiast roczna suma aktywów bilansu nie przekracza 2 milionów euro. Większe firmy (małe) zatrudniają 10 do 49 osób, przy czym ich roczny obrót i roczna suma aktywów bilansu nie przekracza 10 milionów euro. Ostatnimi są, tzw. średnia firmy. Zatrudnionych jest tutaj od 50 do 249 osób, roczny obrót nie przekracza 50 mln euro, a roczna suma aktywów bilansu jest mniejsza niż 43 mln euro.

Jeżeli jakikolwiek z parametrów zostanie przekroczony przez daną firmę w danym roku - jest ona kwalifikowana do "wyższego szczebla". Cechy jakościowe dotyczą sfery społeczno - ekonomicznej. W niewielkich przedsiębiorstwach zatrudniana jest często najbliższa rodzina, pracowników jest niewielu, dlatego też nastawienie psychiczne, cechy charakteru właściciela i współpracowników, panująca atmosfera odgrywają znaczącą rolę, oddziałując w bezpośredni sposób na osoby zatrudnione. W firmie nieuniknione są częste, codzienne kontakty współpracowników.

Jest to dużym plusem, ponieważ sam właściciel może rozdysponować obowiązki swoim podwładnym, co umożliwia uniknięcie tzw. szumów informacyjnych. Do ominięcia tego nieudogodnienia przyczynia się również mało rozbudowana struktura organizacyjna. W niewielkich firmach przeciwdziała się zjawisku alienacji i uprzedmiotowienia pracownika, dzięki właśnie bezpośredniemu kontaktowi. Wszystkie przedstawione cechy charakteryzujące niewielkie firmy (zwłaszcza te jakościowe), przemawiają na ich korzyść, zachęcając jednocześnie społeczeństwo do powstawania nowych, mikro, małych lub średnich firm.

 

 

Serwis

Akademia EURO

.

Infakt.pl: CEIDG w pigułce

„Życie” firmy zaczyna się od wpisu do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Niestety, zobowiązania przedsiębiorców wobec systemu nie kończą się w momencie założenia biznesu. Każda zmiana danych związanych z firmą wymaga aktualizacji CEIDG. Zapominalscy zostaną zdyscyplinowani i w ostateczności ukarani. Przypominamy podstawowe zasady, które pozwolą uniknąć kłopotów. W razie wątpliwości zachęcamy do przepytywania księgowych.

Więcej…
Outsourcing IT

Informatyzacja obejmuje powoli niemal wszystkie dziedziny życia. Także duży i mały biznes nie potrafi już się obejść bez mniej lub bardziej skomplikowanych systemów informatycznych. Jednym słowem – dobry informatyk potrzebny jest prawie w każdej firmie. Jednak nie zawsze są środki na stworzenie nowego etatu. Co wtedy?

Więcej…
Najczęstsze błędy początkujących przedsiębiorców

Prowadzenie własnej firmy to nie lada wyzwanie. Oprócz pomysłu na dochodową działalność i jej promocję, trzeba przecież zmierzyć się z takimi problemami, jak dopełnienie wszelkich formalności w urzędach oraz systematyczne płacenie podatków.

Jakie błędy najczęściej popełniają ci, którzy przygodę ze światem biznesu dopiero zaczynają?

Czy istnieje sposób na uniknięcie takich błędów?Więcej…Unia Europejska szansą

Unia Europejska jest szansą dla wielu Polaków, zarówno na znalezienie lepszej pracy za granicą ...


Ratunek dla strefy euro

Konferencja „Rok 2013 w spółkach i na rynku” zorganizowana przez Polski Instytut Dyrektorów ...


Visa Europe i Orange partnerami strategicznymi we Francji

Jak podaje międzynarodowy magazyn "Banking & Finance" Visa Europe i Orange ogłosiły we Franc...


Polska płaca minimalna najwyższa w Europie Środkowo-Wschodniej

Gdzie imigranci z Azji i Afryki dostaną w naszym regionie Europy najwięcej, pracując za najniżs...

 TOP ↑    Copyright: © Akademia EURO