Akademia Euro - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalne Kadry Gospodarki

Człowiek - najlepsza inwestycja

wybierz region:

regiony Mazowsze Dolny Śląsk Pomorze Wielkopolska

Zgłoś się na szkolenie

Kontakt

Siedziba Spółki
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4,
01-531 Warszawa
tel. 0048 (22) 560 37 67
fax 0048 (22) 560 37 55

Polish Guide

Co to jest Akademia Euro?
PDF Drukuj

„Akademia Euro” jest projektem realizowanym przez Spółkę PL.2012 na terenie województw: dolnośląskiego, pomorskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego, współfinansowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki,
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Poddziałanie 8.1.1 Rozwój kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
(więcej o EFS na stronie:  www.efs.gov.pl)

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i interpersonalnych oraz zdolności adaptacyjnych pracowników do rosnących oczekiwań rynku pracy, związanych ze zmianą, jaką będzie pojawienie się nowych grup klientów - turystów zagranicznych, podczas organizowanych w Polsce mistrzostw UEFA EURO 2012™.


Oczekiwanymi efektami będą:

  1. zapewnienie profesjonalnej i przyjaznej obsługi  kibiców i gości UEFA EURO 2012 (poprzez wzrost kompetencji zawodowych i zdolności adaptacyjnych uczestników i uczestniczek);
  2. wzmocnienie wizerunku regionów i Polski jako nowoczesnego i przyjaznego kraju;
  3. zaangażowanie (budowanie postaw otwartości i aktywnego uczestnictwa) osób objętych działaniami „Akademii Euro” w regionach;
  4. wzrost odpowiedzialności Polaków w regionach objętych działaniami „Akademii Euro” za sukces Mistrzostw;
  5. wzrost wiedzy i świadomości na temat wielokulturowości i świadomej obsługi klientów pochodzących z różnych krajów;
  6. wpływ na bezpośrednie wrażenia gości mistrzostw UEFA EURO 2012 z pobytu w Polsce.

Cel Projektu "Akademia Euro" wpisuje się w trzeci cel strategiczny PO KL „Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce”.

Więcej o projekcie

 

 

Lider projektu

Liderem projektu jest:


Mazowsze
Dolny Śląsk
Pomorze
Wielkopolska